Bild

Anne-Marie Persson

Anne-Marie behärskar många olika tekniker och delar gärna med sig av sin kunskap genom kurser och prova-på aktiviteter i olika sammanhang. Hon har alltid knypplat mycket och det är främst den skånska knypplingen hon arbetar med, men lär också gärna ut hur man knypplar med metalltråd. När hon broderar är det helst vitbroderi och tyllbroderi hon sätter i händerna. Anne-Marie arbetade under många år på Österlens museum, bl a som textilansvarig, och har därmed gedigna kunskaper om äldre textilier, hur de brukades och hur de ska förvaras. Det var också där hon första gången kom i kontakt med s k klackmattor – som enligt Anne-Marie fortfarande är ett bra sätt att ta tillvara resttyger och spillbitar, som ger färgglada och spännande mattor och kuddar.

Men det textila är inte allt för Anne-Marie. Hon är även en av få som fortfarande kan tekniken att binda löbkorgar i halm, och som också gärna håller kurser i detta.

Kontaktuppgifter

Anne-Marie Persson
Hörrödsvägen 494
297 94 Degeberga
044-35 20 03

Bild 1
Bild 2

Comments are closed.