Bild

Gillis och Monika Jimheden

Gillis och Monika kan hjälpa till med i stort sett allt som gäller folkdräkter och folklig sömnad. De har bl a kurser i folkdräktssömnad och vitbroderi för Skånes Hemslöjdsförbund och Gillis har i många år varit ansvarig för den folkliga sömnadsutbildningen på Sätergläntan Hemslöjdens gård. Hos Gillis och Monika kan du köpa mönster, material, tyger och tillbehör både till traditionella folkdräkter och till nykomponerade klädesplagg inspirerade av de folkliga dräkterna. Vill du ha ett dräktplagg uppsytt, lagat eller ändrat så kan du vända dig till Gillis och Monika. Mestadels är det Gillis som syr livstycken och byxor medan Monika tar sig an vitsömnaden (d v s särkar, skjortor och klutar). Gillis håller även ibland föredrag om folkliga dräkter i olika sammanhang.

Kontaktuppgifter

Bygdeskräddaren i Ranarp
Gillis och Monica Jimheden
Vattenverksvägen 14
269 71 Förslöv
bygdeskraddaren@bjarenet.com
0707-44 11 50
www.bygdeskraddaren.se

Bild 1
Bild 2

Comments are closed.