Bild

Håkan Haleby

Håkan smider ”med den gamla skånska smeglädjen som grund”. Hans föremål är starkt inspirerade av det sydskånska allmogesmidet, bl a takkronor, ljusbärare till kyrkor, 2-3-armade bordsljusstakar, gångjärn, klinkor, vindflöjlar och byggnadssmide till k-märkta hus. Han arbetar uteslutande med äldre tekniker och all bearbetning av järnet sker i glödande tillstånd med traditionella verktyg. Sammanfogningar görs enbart genom ihopvällning eller nitning och ytbehandlingen är oftast linoljebränning ibland med handmålade detaljer. Sin verkstad har han i Klörups gamla bysmedja, med anor ända från 1700-talet.

Kontaktuppgifter

Håkan Haleby
Smedjan Klörup
231 95 Trelleborg
hakan.haleby@skola.trelleborg.se
040-48 55 34, 0708-38 12 34
hem.passagen.se/haleby.smedjan/

Bild 1
Bild 2

Comments are closed.