Bild

Kristina och Rolf Ignestam

Kristina har gedigna kunskaper inom flera olika textila områden, men det är tovning och bildvävning som hon främst arbetar med. Att slöjdandet har en hälsofrämjande effekt på människor är något som Kristina tar fasta på – slöjdens långsamhet som ger ro i själen. Rolf slöjdar i trä och täljer gärna uttrycksfulla figurer på t ex blomsterstöd. Deras intresse för trädgård är också stort så under sommarhalvåret är det den som får ta deras mesta tid. Kristinas stora intresse för just trädgård och örter bidrog till att hon 2005 startade upp nätverket ”Nellorna” som sprider kunskap om allt bra man kan ha nässlor till.

Kontaktuppgifter

Kristina Ignestam
Gamla Södåkravägen 155
263 92 Jonstorp
ignestam@jonstorp.nu
kristina.ignestam@spray.se
042-36 79 56, 0703-71 80 87

Bild 1

Comments are closed.